Nápověda

Základní informace pro uživatele portálu občana

1 - Úvod

Hlavním cílem aplikace Portál občana je moderním a bezpečným způsobem usnadnit komunikaci klientů s úřadem. Hlavní funkce portálu jsou:

 • Zajišťuje snadné a bezpečné přihlášení
 • Poskytuje aktuální přehled závazků
 • Umožňuje rychlé vyřízení úhrady závazků

Portál je dostupný pro občany, podnikatele i právnické osoby. K přihlášení lze použít buď elektronickou identitu, která je ověřena se Základními registry nebo přidělené přihlašovací údaje získané po registraci na městském úřadě u správců poplatků.

Přihlášený uživatel má v portálu přístupný přehled svých dat a neuhrazených závazků vůči úřadu. Portál pro uživatele zajišťuje i notifikační služby (emailové upozornění na splatnosti závazku, příp. na prodlení).

Uživatel portálu může využít uhrazení závazku platební branou (kartou), platebním příkazem nebo prostřednictvím QR kódu. Závazky lze hradit jednotlivě a každý jiným způsobem.

2 - Registrace a přihlášení uživatele

Portál podporuje přihlášení občana pomocí e-identity nebo je umožněna registrace uživatele/občana přímo na úřadě u správců poplatků/závazků. Registraci uživatelů portálu na městském úřadě a obecnou správu všech uživatelských účtů portálu zajišťuje MÚ Lovosice.

Registrace a přihlášení prostřednictvím e-identity

V případě, kdy občan využije přihlášení na portál pomocí e-identity, není potřebná jeho osobní návštěva na přepážce úřadu a celý proces je pouze elektronický. Ověření občana zajišťuje národní bod pro identifikaci a autentizaci (https://www.eidentita.cz/Home). Při prvním přihlášení musí občan potvrdit souhlasy se zpracováním osobních údajů uživatele portálu, se zpracováním osobních údajů za účelem zobrazování dat na portálu a s podmínkami užívání portálu občana a zadat kontaktní telefon a email.

Pro používání e-identity je potřeba buď mít občanský průkaz s čipem nebo se zaregistrovat prostřednictvím CzechPoint (https://www.czechpoint.cz/public/) příp. ISDS.

V aplikaci pro registraci nebo přihlášení zvolte volbu „e-identita“ (bez vyplňování uživatelského jména a hesla).

Registrace uživatelů na úřadě

Občan může registraci na portál provést tím, že navštíví úřad a u správců jakéhokoliv poplatku ze seznamu závazků může požádat o přístup na portál občana. Po ověření totožnosti předložením dokladů je občan ověřen vůči Základním registrům. V případě souladu těchto informací je s občanem sepsána smlouva o poskytování informací na portálu občana. Zároveň je od občana vyžadován souhlas s poskytováním údajů v příslušném rozsahu (v souladu s GDPR).

Po potvrzení registrace oprávněným pracovníkem úřadu je nově registrovanému uživateli odeslána přihlašovací informace na jeho registrovaný e-mail. V e-mailu je uveden vygenerovaný odkaz pro přihlášení na portál občana, který je vždy jedinečný a má omezenou platnost z důvodu bezpečnosti. Po prvním přihlášení do portálu občana pomocí zaslaného odkazu si musí nově registrovaný uživatel nastavit své přihlašovací heslo.

Přihlášení uživatelů registrovaných na přepážce úřadu

V aplikaci pro přihlášení vyplňte uživatelské jméno (e-mail, který jste zadali při registraci na úřadě) a heslo a zvolte volbu „Přihlásit“.

Registrace a přihlášení podnikatelů a právnických osob

Registraci je možné provést i pro fyzickou osobu podnikající, právnickou osobu či jinou fyzickou osobu. Uživatel přistupuje na portál vždy pod svojí vlastní identitou, jako fyzické osoby. Obecně je umožněno přidat do profilu uživatele na portálu další právnické či fyzické osoby, které může na portálu „zastupovat“, respektive zobrazovat si jejich agendová data, která úřad/město zpracovává a exportuje na portál. Metodiku pro registraci subjektů včetně možností zástupů definuje úřad města.

Správa uživatelského profilu občana

Po přihlášení na portál občana jsou každému uživateli dostupné informace o jeho profilu. Zde jsou zobrazeny jeho aktuální identifikační a kontaktní údaje, identifikace zastupovaných subjektů a způsob přihlašování na portál.

V profilu je umožněna změna hesla a úprava kontaktních údajů uživatele.

3 - Zobrazení a úhrada závazků

Přihlášenému uživateli jsou na portálu zobrazeny neuhrazené závazky vůči úřadu/městu. Závazky jsou zobrazeny jak pro přihlášeného občana, tak pro případné další subjekty, které má ve svém profilu uvedeny jako zastupované, respektive které mu byly při registraci nastaveny.

Seznam typů závazků zobrazovaných na portálu:

 • poplatky za komunální odpad FO
 • poplatky za komunální odpad podnikatelů
 • poplatky ze psa
 • poplatky za nájem z nebytových prostor
 • poplatky za nájem pozemků
 • poplatky z pokut z radaru
 • poplatky za výzvy radaru
 • poplatky za přestupky – vymáhání

Zobrazení závazku

Pro zobrazení závazků použijte buď volbu „Moje závazky“ v menu aplikace nebo po přihlášení rozklikněte přehled „Nezaplacené závazky“ (šipkou vpravo).

K detailu jednotlivých závazků se dostanete použitím volby „Zobrazit“ u jednotlivých položek vpravo. Následně můžete použít volbu „Skrýt“ pro navrácení přehledu do původního stavu.

U každého závazku jsou zobrazeny informace o jeho typu, datu splatnosti a částce včetně platebních informací

Úhrada závazku

V zobrazení detailu závazku (nebo kategorie závazků) je možné provést jeho úhradu.

U každého závazku jsou zobrazovány platební informace (variabilní symbol, číslo účtu pro platbu), které lze použít pro zadání platby převodem.

Použitím volby „Zaplatit“ lze platební informace zobrazit jako QR kód pro využití snadné platby mobilním bankovnictvím nebo následným použitím volby „Zaplatit kartou“ lze závazek uhradit on-line pomocí platební brány.

Úhradu lze provést pro konkrétní typ závazku (variabilní symbol) za všechny neuhrazené předpisy, nebo po jednotlivých předpisech, případně lze zvolit i odlišnou částku.

Aktualizace informací o výši závazku, příp. jeho uhrazení je provedena po zaúčtování platby v účetním systému města.

Notifikace

Pro závazky jsou nastaveny notifikace, které uživatele portálu e-mailem upozorní na předepsané závazky. 15 dní před splatností bude odeslán e-mail s upozorněním o blížící se splatnosti závazku a pak každých 30 dní pravidelně e-mail s informací o existenci již dlužných závazků, pokud takové budou existovat.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...